Novinky
OSUŠKY JEDOU NA DOVOLENOU :-)
OSUŠKY JEDOU NA DOVOLENOU :-) 27.06.2017 Už je to tady - práááázdniny! A s nimi letní počasí, voda, trochu toho vzrušení, koupání a sušení se v ALEXFOX osuškách pochopitelně. Pokračovat
SBALTE SI SVÝCH PĚT ŠVESTEK A VYRAZTE ZA DOBRODRUŽSTVÍM
SBALTE SI SVÝCH PĚT ŠVESTEK A VYRAZTE ZA DOBRODRUŽSTVÍM 20.06.2017 Užívejte si radosti na dovolených, při výpravách za dobrodružstvím a v letních dnech společně s našim velkým pomocníkem - 551 batohem Vermont. Pokračovat
DÁRKY ZA PRUHY JIŽ JEN 14 DNÍ
DÁRKY ZA PRUHY JIŽ JEN 14 DNÍ 13.06.2017 Nezapomeňte – již jen 14 dní a naše dárková akce končí! Ale stále máte čas na nákup slušivých i letních proužků a dárek připluje i k Vám. Pokračovat
LIMETKOVÉ LÉTO
LIMETKOVÉ LÉTO 06.06.2017 Osvěžte s námi léto! Představujeme zářivou žlutozelenou barvu “18 Lime Punch”, která si právem získala oblibu pro svou všestrannost. Pokračovat
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S 10% SLEVOU
MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ S 10% SLEVOU 30.05.2017 Oslavme společně každoroční mezinárodní den dětí, který se pravidelně koná 1. června. Pokračovat
PROUŽKY PRO CELOU RODINU
PROUŽKY PRO CELOU RODINU 23.05.2017 Proužky by měl v šatníku mít každý – jsou stálou mytickou klasikou! Pokračovat
DĚTI NA TÁBOR JAKO JEDEN TEAM
DĚTI NA TÁBOR JAKO JEDEN TEAM 12.05.2017 Prázdniny se kvapem blíží – předzásobte se v předstihu pro radovánky dětí na letních táborech, výletech za dobrodružstvím nebo při radovánkách s kamarády. Pokračovat
ZASKOROVALI JSTE U NÁS – DĚKUJEME
ZASKOROVALI JSTE U NÁS – DĚKUJEME 05.05.2017 Byli jste za námi, skórovali jste, a proto za to budete náležitě potrest... tedy pardón, odměněni:-) Pokračovat
MASKÁČE PRO VŠECHNY
MASKÁČE PRO VŠECHNY 02.05.2017 Armádní vzhled a barvy oblečení velmi razantně ovlivňují běžný módní svět a při outdoor aktivitách jsou oblíbené pro svoji praktičnost - jsou jednoduše "in". Pokračovat
FANDI NAŠIM S TRIKEM FAN
FANDI NAŠIM S TRIKEM FAN 25.04.2017 Fanoušci dokáží povzbuzovat, být věrní i tvrdí - jejich náklonost každého povzbudí a vyburcuje. Pokračovat
Další novinky
Postup nákupu

Klikněte na skupinu zboží např.: Trička. Následně vyberte kliknutím podskupinu např. 102 Tričko Gents Long sleeve. Zvolte si barvu a vložte požadovaný počet ks do tabulky množství a stiskněte enter nebo objednat.

Z důvodu neustálého zlepšování našich výrobků si vyhrazujeme právo změny technické specifikace. Odstín barev je indikativní, závisí na individuálním nastavení monitoru a nemusí přesně odpovídat barvě pleteniny.

Homepage / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti
ALEX FOX Central Europe, s.r.o.,
se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika; IČ: 28749928

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Působnost Obchodních podmínek

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“) jsou vydané v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností ALEX FOX Central Europe, s.r.o. se sídlem  Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika;  IČ 287 49 928, DIČ CZ287 49 928, Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku ve složce C207526 vedená u Městského soudu v Praze, na straně jedné (dále jen „Prodávající“) a fyzickou osobou, právnickou osobou a dalšími subjekty práva, na straně druhé (dále jen "Kupující"), kteří uzavírají kupní smlouvu nebo Rámcovou kupní smlouvu (dále jen "Smlouva").
 2. Všeobecné obchodní podmínky ALEX FOX Central Europe, s.r.o. platí pro všechny smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, týkající se prodeje Zboží nebo vznikající v souvislosti s poskytovanými službami, od okamžiku uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, nebylo-li v konkrétních Smluvních ujednání výslovně dohodnuto jinak.
 3. Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího (dále jen „Smluvní strany“). Uzavřením Smlouvy akceptují Smluvní strany, že jejich vzájemný závazkový vztah se bude řídit režimem Občanského zákoníku a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Veškeré Smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Neupravené smluvní vztahy se řídí zákonem čís. 89/2012 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
 4. Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech Smluv, které budou mezi Smluvními stranami uzavřeny.
 5. Veškeré odchylky od Všeobecných obchodních podmínek musí být písemně dohodnuty v příslušné Smlouvě. Ustanovení Smlouvy mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami.

2. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky platí do doby úplného vypořádání všech pohledávek vzniklých mezi Prodávajícím a Kupujícím, a to ve znění platném v okamžiku vzniku smluvního vztahu, pokud nedojde k jejich změně podle ustanovení 3 tohoto článku.

3. Změny Všeobecných obchodních podmínek

 1. Prodávající je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky průběžně novelizovat. Znění změn a doplňků, resp. úplné znění novelizovaných Všeobecných obchodních podmínek Prodávající vhodným způsobem zveřejní v sídle firmy a dále na internetových stránkách Prodávajícího.
 2. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy stalo podle platné právní úpravy v jakémkoliv ohledu neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost zbývajících ustanovení.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Kupní smlouva

 1. Je kupní smlouva nebo Rámcová kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím na prodej Zboží podle ustanovení § 588 a násl. zákona čís. 89/2012 Sb., Občanský zákoní, v platném znění.
 2. Smluvní strany uzavírají Rámcovou kupní smlouvu, případně jiné Smlouvy, včetně příloh ke Smlouvě, pokud Smluvními stranami jsou na jedné straně Prodávající a na druhé straně Kupující.
 3. Kupní Smlouva - objednávka Kupujícího, je návrhem Smlouvy a samotná Smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Kupujícímu s tímto jeho návrhem, resp. závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
 4. Momentem uzavření Smlouvy – objednávky, je Kupující vázán těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas.

2. Objednávka

Objednávkou se pro tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu, s cílem obdržet od něj objednané plnění ve Zboží nebo službách.

3. Zboží

 1. Zboží znamená Zboží a služby, uvedené v katalogu, ceníku Prodávajícího a cenové nabídce Prodávajícího.
 2. Zakázkové Zboží, je Zboží, které svým charakterem neodpovídá běžnému předmětu prodeje Prodávajícího a nemůže být považováno za běžné Zboží, ale je v možnostech Prodávajícího jej obstarat pro kupujícího.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodávka zboží a služeb, závazně sjednaná mezi Prodávajícím a Kupujícím v kupní smlouvě, včetně všech příloh k této smlouvě, nebo na základě objednávky (dále jen „Smlouva“).

IV. ZPŮSOB UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

1. Způsob uzavření kupní smlouvy

 1. Smlouva je uzavřena na základě závazné objednávky (návrhu Smlouvy) Kupujícího a jejího potvrzení Prodávajícím. Zasláním závazné objednávky - Smlouvy Prodávajícímu vyjadřuje Kupující s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami svůj bezvýhradný souhlas.
 2. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu na základě závazné objednávky z katalogu Prodávajícího nebo z internetového obchodu. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím elektronického obchodu, telefonicky, elektronickou poštou, faxem, běžnou poštou nebo osobně. Prodávající požaduje, aby objednávka obsahovala následující údaje:
  1. Obchodní jméno a sídlo Kupujícího, pokud se jedná o právnickou osobu,
  2. jméno, příjmení, místo podnikání, pokud je Kupujícím fyzická osoba,
  3. IČ a DIČ, pokud je Kupující registrován jako plátce daně z přidané hodnoty,
  4. identifikace požadovaného Zboží (název a číslo výrobku, počet kusů),
  5. místo dodání,
  6. způsob odebrání a dopravy,
  7. podpis osoby oprávněné objednávat Zboží,
  8. případné specifické požadavky na Zboží,
  9. termín dodání,
  10. číslo faxu nebo e-mailovou adresu v případech, kdy Kupující či Prodávající požaduje potvrzení objednávky.
 3. Přijetí objednávky potvrdí Prodávající odesláním potvrzené objednávky, podpisem Smlouvy či jiným písemným sdělením o její akceptaci, a to faxem na číslo uvedené na objednávce, nebo e-mailem pokud:
  1. Kupující výslovně požádá o potvrzení objednávky,
  2. předmětem objednávky je atypické Zboží.
 4. Potvrzené objednávky a Smlouvy jsou ze strany Kupujícího závazné a nelze je zrušit.

2. Kupní cena Zboží a služeb

 1. Cena Zboží je uvedena v ceníku Prodávajícího a rozhodnou cenou je cena Zboží uvedená na daňovém dokladu - faktuře. Všechny ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, dopravného a balného, které budou účtovány na faktuře zvlášť. Pokud není písemně sjednána cena jiná, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným novým ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro uzavření kupní smlouvy v daný den. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je Kupující informován. Kupujícímu je dána možnost, zda se změnou kupní ceny souhlasí nebo zda objednávku zruší. Ceny jsou platné do odvolání, resp. vydání nového ceníku Prodávajícím.
 2. Cena Zboží je stanovena aktuálním ceníkem Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu předat na požádání aktuální ceník Zboží, dále je povinen uchovávat aktuální ceník k nahlédnutí v sídle Prodávajícího a ve všech svých provozovnách. Dnem vydání ceníku nového se ruší platnost ceníku starého.
 3. Při objednávce zakázkového Zboží je Kupující povinen složit zálohu v hotovosti ve výši 100 % ceny Zboží, pokud není dohodnuto jinak.
 4. Dnem vydání aktuálního ceníku dochází ke zrušení platnosti stávajícího ceníku Prodávajícího. Společnost ALEX FOX Central Europe, s.r.o.. si vyhrazuje právo změnit ceníky bez předchozího upozornění.
 5. Pokud není uvedeno jinak, trvají slevové akce pouze do vyprodání skladových zásob Zboží, kterého se slevová akce týká.

3. Elektronický obchod

 1. Nakupování v internetovém obchodě www.alexfox.cz je umožněno pouze registrovaným zákazníkům. Ceny a podmínky nakupování jsou určeny pouze pro registrované Kupující.
 2. Výběr Zboží v elektronickém obchodě je uspořádán v přehledných obrazovkách s jasně stanovenými poli pro vyplňování požadavků Kupujícího. Po přihlášení Kupujícím lze provést výběr Zboží ze široké nabídky.
 3. Nakupování je možné zahájit po vyplnění přihlašovacího dialogu, potvrzení obchodních a dodacích podmínek a následným vybráním zboží z nabídky prodávajícího uvedení počtu kusů zakupovaného zboží. Pokud bylo odeslání objednávky úspěšné, objeví se rekapitulace objednávky.

V. DODACÍ LHŮTA

 1. Dodací lhůty počínají běžet dnem uzavření Smlouvy a dále podle stavu skladových zásob je vždy stanovena v nabídce Prodávajícího. Závazný termín je potvrzen Prodávajícím spolu s objednávkou - Smlouvou Kupujícího.
 2. Pokud se ve Smlouvě předpokládá její dodatečné upřesnění (Zboží, zakázkové Zboží, jeho vlastnosti, potisk, výšivka a event. jiné podmínky), počíná dodací lhůta běžet nejdříve dnem přijetí takovéto upřesnění Prodávajícím.
 3. Zavázal - li se Kupující k poskytnutí součinnosti (např. k poskytnutí zálohy), prodlužuje se dodací lhůta o dobu po kterou je Kupující případně v prodlení s poskytnutím této součinnosti.
 4. Závazek Prodávajícího dodat Zboží je splněn dnem, ke kterému předem oznámí Kupujícímu připravenost Zboží k převzetí nebo odeslání, případně předáním zboží prvnímu veřejnému přepravci
 5. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo jiné nároky plynoucí z prodlení s dodáním Zboží, jestliže toto prodlení bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost, nastalými u Prodávajícího nebo u jeho subdodavatele.
 6. Je - li Prodávající v prodlení s dodáním Zboží a nesplní - li povinnosti ani v přiměřené dodatečné lhůtě určené Kupujícím v trvání minimálně 15 pracovních dní, je Kupující oprávněn odstoupit pro toto podstatné porušení Smlouvy od její dosud nesplněné části.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

 1. Zboží bude Prodávajícím dodáno Kupujícímu na místo uvedené v objednávce na základě dodací doložky DAP, ujednané místo určení, INCOTERMS 2010.
 2. Při převzetí zboží Kupujícím, je tento povinen zkontrolovat kompletnost a kvalitu dodávaného zboží. Na reklamace kompletnosti dodaného zboží starší více než pět pracovních dní (kromě vad, na které se vztahuje záruka na jednotlivé druhy dodaného zboží dle Obchodního zákoníku, popř. dle výrobce zboží), nebude brán zřetel.
 3. Při převzetí zboží je Kupující povinen potvrdit dodací list se specifikací dodaného zboží, nebo přepravní list předložený přepravcem stvrzující dodání zboží. V případě, že obal zboží dodaného prostřednictvím přepravce vykazuje poškození, je Kupující povinen sepsat s přepravcem záznam o škodní události s uvedením rozsahu a druhu poškození obalu. V případě nesepsání záznamu o škodní události není možné později uplatnit reklamaci na nekompletnost dodávky, nebo poškození zboží.
 4. Kupující vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z nabídnutých variant způsobu dodání zboží (nabídka způsobu dodání zboží níže uvedená se může lišit v závislosti na aktuální nabídce přepravních možností Prodávajícího):
  1. osobní převzetí ve skladu Prodávajícího
  2. přepravní služba s dobírkou či bez dobírky. (Geis Logistic, TNT Express, Česká Pošta, ....)
 5. Není-li stanoveno jinak, náklady za dopravu platí Kupující formou zvláštní položky ve faktuře.
 6. Prodávající je oprávněn plnit předmět Smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané Zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, přirážek a daně z přidané hodnoty.
 2. Po dodání zboží vystaví Prodávající Kupujícímu fakturu na kupní cenu Zboží. Faktura bude mít náležitost daňového dokladu a bude zaslána Kupujícímu elektronicky na sjednanou e-mailovou fakturační adresu, Kupující je oprávněn požádat o vystavení a zaslání papírové faktury poštou. Prodávající je v takovém případě oprávněn zpoplatnit tuto službu dle platného ceníku.
 3. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu Smlouvy a Kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
 4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou, kterékoli faktury nebo její části, je Prodávající oprávněn účtovat Smluvní úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
 5. V případě prodlení úhrady kterékoliv faktury nebo její části, je Prodávající oprávněn pozdržet dodání dalšího Zboží Kupujícímu, a to až do úplného splacení všech závazků Kupujícího, kterými je vůči Prodávajícímu v prodlení. Po tuto dobu není Prodávající v prodlení s dodáním Zboží.
 6. Zadržení platby nebo krácení platby Kupujícím z důvodů protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.
 7. Platba se považuje za provedenou v okamžiku, kdy je připsána na účet Prodávajícího nebo kdy je potvrzeno přijetí platby v hotovosti
 8. Na základě dohody Smluvních stran lze provést úhradu Zboží těmito způsoby, Prodávající si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady zboží v okamžiku akceptace objednávky:
  1. v hotovosti při předání zboží
  2. platba na dobírku - kupní cenu zaplatíte při převzetí řidiči přepravní společnosti. Za tuto službu Vám bude účtován poplatek podle aktuálního ceníku Prodávajícího – Doběrečné. Kupující obdrží doklad o úhradě od přepravce.
  3. bankovním převodem - částku za Zboží můžete poukázat na náš účet, uvedený na faktuře.
  4. 100 % záloha včetně DPH předem (na základě zálohové faktury Prodávajícího).
  5. x % jako částečná platba předem (na základě faktury).
  6. x % jako částečná platba předem + doplatek v hotovosti při převzetí Zboží.
 9. Není-li po vzájemné dohodě stanoveno jinak a poskytuje-li Prodávající Kupujícímu dodavatelský úvěr, je vydaná faktura splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet Prodávajícího.
 10. Kupující nabývá vlastnická práva k předmětu plnění ze Smlouvy až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch Prodávajícího v plné výši.
 11. Nezaplacení ceny za dodané Zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení Smlouvy.
 12. Žádná část kupní ceny za dodané Zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami nebo započtením vlastní pohledávky Kupujícího, kterou má vůči Prodávajícímu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

VIII. ÚROK Z PRODLENÍ

 1. V případě, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny Prodávajícímu o více než 7 pracovních dnů, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý den z prodlení. V souvislosti s porušením povinností Kupujícího, uvedené v předchozí větě, je prodávající navíc oprávněn pozastavit veškeré dodávky Zboží Kupujícímu, a to až do úplného vyrovnání veškerých závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.
 2. Pro případ prodlení Prodávajícího s dodávkou Zboží o více než 7 pracovních dnů, se sjednává povinnost Prodávajícího hradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny nedodaného Zboží a to za každý den prodlení. Prodávající je oprávněn dodat Zboží před termínem k plnění, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 3. Obě smluvní strany se zavazují, že během plnění Smlouvy i po ukončení Smlouvy budou zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od druhé smluvní strany v souvislosti s plněním smlouvy. Smluvní strana musí uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ prokazatelného porušení povinnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na případ finančních kontrol a předkládání obdobných výkazů.
 4. Pokud odmítne Kupující převzít řádně objednanou dodávku je povinen uhradit Prodávajícímu náklady na dopravu do sjednaného místa určení a vrácení zboží zpět prodávajícímu. Náklady na dopravné se řídí cenami přepravného uvedeným v ceníku prodávajícího. Prodávající vystaví na tyto náklady na dopravu Kupujícímu fakturu. Tato sankce se nevztahuje na případ, když Prodávající dodá Zboží, které neodpovídá Smlouvě nebo vadné Zboží. Vady předaného Zboží uplatní Kupující u Prodávajícího bez zbytečného odkladu.

IX. HOSPODAŘENÍ S OBALY

 1. Pro přepravu, manipulaci a skladování Zboží používá Prodávající takové Obaly, které při dodržení přiměřeného zacházení zamezí poškození dodávaného Zboží. Pokud Kupující v objednávce nepopíše zvláštní způsob balení, je Zboží baleno obvyklým způsobem a druh obalu je proto obvyklý pro daný typ druhu Zboží, dané množství a dojednaný způsob přepravy.
 2. Při přepravě, manipulaci a skladování Zboží je nutné chránit veškeré Zboží a expediční Obaly proti vodě, nadměrné vlhkosti a dalším atmosférickým vlivům.
 3. Prodávající má uzavřenou smlouvu o zpětném odběru a využití obalů se společností EKO-KOM, a.s., IČ 25134701 a je zapojen do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00120071.

X. VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Zboží přechází do vlastnictví Kupujícího až úplným zaplacením jeho plné kupní ceny za objednané Zboží a v okamžiku připsání kupní ceny v plné výši na účet Prodávajícího. Výhrada vlastnického práva nemá vliv na přechod rizik dle bodu Dodací podmínky.

XI. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 12 měsíců, pokud není stanoveno jinak, od dodání Zboží Kupujícímu.
 2. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro Smluvní strany závazná ustanovení § 619 a násl., Obchodního zákoníku, ve znění platném v okamžiku sjednání Smlouvy.
 3. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit Prodávajícímu veškeré vady Zboží. Zjevné vady musí být Kupujícím písemně oznámeny, v souladu s náležitostmi dle Reklamačního řádu Prodávajícího, nejpozději do 5 dnů po doručení Zboží, a skryté vady pak nejpozději do šesti měsíců. Vady Zboží, které mohou způsobit škodu, je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu okamžitě. Písemné oznámení vady Zboží musí obsahovat popis vady, případně jak se vada projevuje. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované Zboží fakturováno. Kupující nese riziko škod vzniklých v důsledku porušení jeho povinností dle tohoto článku.
 4. Reklamaci je možno uplatnit a řešit v místě Prodávajícího. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak.
 5. Prodávající je povinen uznané vady odstranit náhradním plněním (pokud je identické zboží k dispozici na skladu prodávajícího v okamžiku vyřízení reklamace), vrácením kupní ceny, nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Vadné části Zboží, které byly vyměněny, zůstávají v majetku Prodávajícího. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny.
 6. V případě, že se projeví na Zboží zjevné vady, není překážkou náhrady škody případné potištění, či jiná úprava předmětu plnění, která prokazatelně nemůže být spojována se vznikem zjevné vady.
 7. Množstevní rozdíly zjištěné Kupujícím mimo prostory Prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
 8. V případě, že Kupující oznámí Prodávajícímu vady Zboží a na Zboží nejsou zjištěny žádné vady, za které by byl Prodávající odpovědný, nahradí Kupující Prodávajícímu náklady vzniklé se zjištěním neoprávněnosti reklamace.
 9. při uplatnění záruky má Kupující:
  1. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní Smlouvy
  2. jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od Smlouvy
  3. jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od Smlouvy
  4. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Smlouvy
 10. Záruka se nevztahuje na vady Zboží způsobené používáním k jinému účelu, než je pro dané Zboží obvyklé, neodborným zásahem Kupujícího nebo třetí osoby, a vady Zboží, u kterých nelze prokázat, že vznikly použitím vadného materiálu, zejména vady Zboží vzniklé chybným používáním, použitím nevhodných chemických prostředků, a všemi dalšími příčinami bez zavinění Prodávajícího. V souvislosti s odpovědností za vady a odpovědností ze záruky není Prodávající povinen odstraňovat bezplatně vady Zboží na jiném místě, než v místě sídla Prodávajícího.
 11. Oprávněným důvodem reklamace není, pokud jde o rozměry, plošnou hmotnost a/nebo  srážlivost doručeného zboží, pokud se v hodnoty uvedené v technické specifikaci a nebo Kupní smlouvě liší do výše ± 5% a odchylky v barvě nebo zapouštění barvy o 2 stupně na stupnici šedi.
 12. Podrobný postup reklamace upravuje Reklamační řád Prodávajícího.

XII. DORUČOVÁNÍ

 1. Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé Smluvní straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé Smluvní strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé Smluvní straně, ze které je běžně přijímána korespondence resp. adresa uvedená ve Smlouvě.
 2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je den odmítnutí písemnosti.
 3. E-maily se považují za doručené, pokud je doručení potvrzeno druhou Smluvní stranou nikoliv pouze prostřednictvím automatického potvrzování odpovědi, nýbrž výslovným potvrzením doručení e-mailové zprávy samostatným e-mailem, ve kterém bude druhou Smluvní stranou zopakováno označení věci a potvrzeno datum přijetí e-mailu.
 4. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá Smluvní strana reaguje, se považují za doručené.
 5. Pro účely Smlouvy se dnem doručení považuje:
  1. nejpozději třetí den uložení zásilky na příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,
  2. při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.
 6. Obě Smluvní strany se zavazují, že budou druhou Smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací.

XIII. VYŠŠÍ MOC

 1. Obě Smluvní strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen “Vyšší moc”) nebo v případě, kdy objednané Zboží není ve lhůtě žádané Kupujícím na trhu dostupné.
 2. Prodávající v takovém případě bude Kupujícího informovat písemnou formou o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo nemožnosti dodávky daného Zboží vůbec, přičemž Kupujícímu tímto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu eventuální škody. Souhlas s tímto náhradním plněním potvrdí Kupující Prodávajícímu písemně, faxem, e-mailem a to ve lhůtě vyznačené na sdělení Prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že Kupující od Smlouvy odstupuje a Prodávající již bez další výzvy provede stornování těchto nevydodaných položek Zboží ze zakázky.
 3. Za Vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná Smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala. Za případy Vyšší moci se považují zejména: stávka, epidemie, požár, povodeň, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavení Zboží, embargo, zákaz transferu deviz, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok, hospodářská krize apod.
 4. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění Smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí.
 5. Smluvní strana, dovolávající se postižení Vyšší mocí, musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně a provést veškerá možná opatření k zmírnění následků neplnění Smluvních povinností.
 6. V případě trvání Vyšší moci po dobu delší než šest měsíců jsou obě Smluvní strany oprávněny od Smlouvy odstoupit.

XIV. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů dle ustanovení zákona čís. 101/2000 Sb., o ochraně osobních dat, v platném znění (dále jen „Zákon“) pro potřeby Prodávajícího. Prodávající jedná v souladu se Zákonem a poskytnuté informace Kupujícím budou použity pouze k vyřízení Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího a neposkytuje je třetím osobám.
 2. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujícího předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení Zboží.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku Zboží a služeb Kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě Prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.
 4. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení Smlouvy.
 5. Osobní údaje je možno na žádost Kupujícího vymazat z databáze Prodávajícího v rozsahu, který neomezí zachování průkaznosti údajů, kde taková povinnost vyplývá z národní legislativy. Kupující může o výmaz zažádat písemně, e-mailem nebo telefonicky.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodním zákoníkem, občanským zákoníkem a zákonem na ochranu spotřebitele, vše v platném znění.
 2. Nad rámec zákona může od Smlouvy Kupující odstoupit do 14 kalendářních dnů od dodání Zboží a to i bez udání důvodu.
 3. Prodávající může odstoupit od Smlouvy:
  1. při podstatném zhoršení majetkových poměrů Kupujícího. Za podstatné zhoršení majetkových poměrů se považuje zejména podání návrhu příslušnému soudu na prohlášení konkurzu na majetek Kupujícího,
  2. prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny Zboží po více než 10 kalendářních dnů ode dne splatnosti faktury nebo faktur,
  3. v případě hrubého porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy,
 4. Prohlášení o odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a musí dojít k vzájemnému vrácení plnění, vyplývajíc ze Smlouvy. Doručením prohlášení a splněním vzájemného plnění se Smlouva ruší.
 5. Odstoupení od Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění a v případě odstoupení na základě článku XV, odst. 1 i nákladů na dodání a vrácení zboží dle platného ceníku prodávajícího.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí Smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Skutečnosti ve Smlouvě a ve Všeobecných obchodních podmínkách neupravené se řídí Občanským zákoníkem.
 2. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory týkající se předmětu Smlouvy přednostně vždy mimo soudní či správní řízení smírnou cestou. Pokud však Smluvní strany nedospějí k dohodě, ujednává se, že jejich spor bude řešit věcně příslušný soud v Ústí nad Labem.
 3. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o skutečnostech důvěrné povahy a důvěrných informací, které se dozvěděly v souvislosti se Smlouvou a její realizací, jako i v průběhu jednání a takové informace nesdělovat či nezpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé Smluvní strany (s výjimkou stanovenými právními předpisy).
 4. Kupující podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, Ceníkem a dalšími smluvními ujednání a že s nimi souhlasí.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2014