Certifikácia výrobku

Vieme, že kvalita je pre Vás dôležitá. Našou filozofiou je ponúkať zákazníkovi trvalé a kvalitné produkty za prijateľnú cenu, jednoducho s najlepším pomerom cena/kvalita.

Naše produkty a materiály, z ktorých vyrábame,  sme  podrobili testovaniu v hneď niekoľkých nezávislých skúšobniach.  A výsledok? Presvedčte sa sami:

Kvalitu a zdravotnú nezávadnosť našich produktov kontroluje ÖTI - Institut fur Okologie Technik und Innovation GmbH, Wien, Austria a je doložená certifikátom OEKO-Tex Standart 100.

Čo to vlastne pre Vás znamená? Nie je to len kus papiera? Certifikát garantuje, že oproti necertifikovaným výrobkom boli produkty testované na prítomnosť  chemikálií, ktoré škodia ľudskému zdraviu. Jedná sa hlavne o formaldehydy, kyslé alebo alkalické chemikálie, pesticídy, konzervačné látky ako PCP alebo ťažké kovy, karcinogénne farby a ďalšie nebezpečné chemické látky. Udelený certifikát potvrdzuje, že  naše produkty neznamenajú žiadne riziko pre vaše zdravie.

Kto je ten, kto sa zaručí za to, že je to naozaj tak? Kto vlastne vydáva certifikát? Organizácia ÖTI , ktorá zabezpečuje vyššie zmienené testy  patrí do medzinárodného testovacieho a certifikačného systému, ktorý vznikol v roku 1992 a je určený výhradne pre testovanie textílií. Tieto testy zaisťuje len  17 skúšobných ústavoch na celom svete podľa metodiky, ktorá je založená na najnovších vedeckých poznatkoch a je štandardizovaná na medzinárodnej úrovni.

Pre overenie ďalších, pre používateľa dôležitých technických vlastností nášho oblečenia, testujeme stálofarebnosť a zrážanlivosť v Inštitúte pre testovanie a certifikáciu, a.s. v Zlíne.

V Zlíne kontrolujeme tvarovú stálosť a zrážanlivosť po praní a sušení (podľa ČSN EN ISO 5077), zaujíma nás, ako si naše výrobky uchovávajú stálofarebnosť v domácich a komerčných praniach (podľa ČSN EN ISO 105-C06) a tiež nás zaujíma stálofarebnosť výrobku pri pôsobení potu (podľa ČSN EN ISO 105-E04).

Náročné podmienky skúšok určuje norma. Sme presvedčení, že štandardné zaobchádzanie určite nezahrňuje pranie s oceľovými guličkami alebo pranie s rôznymi dotergentami pre simuláciu náročného prania v komerčnom prostredí. Aj tak je tento test dobrým dôkazom toho, že kvalita našich výrobkov zaručí ich dlhú životnosť aj pri bežnej údržbe.

A výsledky? Výsledky sú uvedené v Skúšobnom protokole akreditovaného laboratória č.j. 412402955.

Že vám nič nehovoria čísla v tabuľke? Samé päťky v šedej stupnici?

Vyhodnotenie stálofarebnosti, stupne zapúšťania do sprevádzajúcej tkaniny i stupeň zmeny odtieňa farby pri pôsobení potu sú vyhodnocované podľa šedej stupnice. Stupnica ma 10 stupňov vrátane tzv. pol stupňov. NAJLEPŠIA stálofarebnosť zodpovedá stupni 5, najhoršia naopak stupňu 1. Naše päťky sú teda výbornou známkou. 

 

Sme radi, že Vám môžeme ponúknuť overenú kvalitu za prijateľnú cenu, jednoducho s najlepším pomerom cena/kvalita.