EKO-KOM

Spätný odber obalov – povinnosť zo zákona

Povinnosť spätného odberu a využitia odpadov z obalov majú podľa zákona osoby (podnikajúce právnické a fyzické osoby), ktoré uvádzajú obaly alebo balené výrobky na trh alebo do obehu, tzn. Dovážajú, plnia, importujú do ČR alebo predávajú.

Spoločnosť ALEX FOX Central Europe, s.r.o. splnila svoju zákonnú povinnosť zaistiť spätný odber a využitie odpadu z obalov spôsobom podľa §13 odst. 1 písm. C) zákona o obaloch tým, že uzavrela dňa 30.01.2012 zmluvu o združenom plnení s autorizovanou obalovou spoločnosťou EKO-KOM, a.s. a zapojila sa do Systému združeného plnenia pod klientskym číslom F00120071.

Spoločnosť EKO-KOM, a.s. so sídlom Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21 IČ: 25134701 ako autorizovaná obalová spoločnosť vydala spoločnosti ALEX FOX Central Europe, s.r.o. osvedčenie, ktoré potvrdzuje plnenie povinností podľa §10 a §12 zákona o obaloch.