EKO-KOM

Zwrot opakowań – obowiązek wynikający z prawa

Zobowiązanie do zwrotu odpadów i opakowań mają według prawa osoby ( prawne i fizyczne), które sprowadzają opakowania lub towary w opakowaniach na rynek, tzn. te, które importują do Czech i sprzedają dalej.

Firma ALEX FOX Central Europe, s.r.o. spełnia swój obowiązek by zapewnić odpowiedni odbiór odpadów i opakowań zgodnie z §13 punkt. 1 lit. C, Ustawy o opakowaniach zawierając w dniu 30.01.2012 Umowę z autoryzowaną firmą EKO-KOM a.s. W systemie pod nr. F00120071.

Firma EKO-KOM, a.s. z siedzibą: Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 21 IČ: 25134701 wystawiła firmie ALEX FOX Central Europe, s.r.o. certyfikat, który potwierdza wykonywanie obowiązków zgodnie z §10 i §12 Ustawy o opakowaniach.