Zielona firma

Firma Alex Fox s.r.o bierze udział w projekcie Zielona Firma.

Projekt Zielona Firma koncentruje się na zbieraniu baterii i małych odpadów elektronicznych od obywateli bezpośrednio w miejscu ich zatrudnienia. Łatwy zwrot zużytego sprzętu elektrycznego bez konieczności podróżowania do wyznaczonego punktu zbiórki jest warunkiem promowania świadomego zachowania obywateli. Projekt wystartował w styczniu 2008 roku i obecnie jest zaangażowanych w niego ponad 1200 firm.

Korzyścią dla firmy, która jest zaangażowana w projekt i jest gotowa do współpracy ze swoimi pracownikami, jest darmowy odbiór i recykling zużytego sprzętu. Firma otrzymuje również wsparcie przy promowaniu miejsca zbiórki w postaci ulotek informacyjnych dla pracowników oraz prawo do wykorzystywania logo Zielona Firma.

W 2010 roku zostały poszerzone usługi dla Zielonych Firm o odbiór dużych odpadów. Pracownicy mają więc możliwość przywiezienia do recyklingu także dużego sprzętu elektronicznego. Po zakończeniu całej akcji firma otrzyma informację jaki wpływ na środowisko miała ta ich zbiorcza akcja. Recykling zużytego sprzętu sprzyja oszczędności materiału a także redukcji emisji CO2.

Więcej informacji na temat projektu Zielona Firma i współpracy można znaleźć na stronie internetowej www.zelenafirma.cz