Zelená firma

Spoločnosť ALEX FOX Central Europe, s.r.o. sa zapojila do projektu Zelená firma.

Projekt Zelená firma® je zameraný na zber batérii a drobného elektroodpadu od občanov priamo v mieste ich zamestnania. Jednoduchá recyklácia nefunkčných elektrozariadení a batérii bez nutnosti cesty do zberného dvora či na špeciálne miesto zberného odberu je predpokladom pre podporu uvedomelého chovania občanov. Projekt bol spustený v januári 2008 a v súčasnej dobe je do neho zapojených viac ako 1200 firiem.

Výhodou pre firmu, ktorá sa zapojí do systému a je ochotná spolupracovať na službe pre svojich zamestnancov, je zvoz a ekologické spracovanie firemného elektroodpadu zadarmo. Firma zároveň získa podporu v propagácii zberného miesta, informačných letákov pre zamestnancov a možnosť využívať logo Zelená firma pri komunikácii s verejnosťou.

V roku 2010 bola služba pre Zelené firmy rozšírená o ponuku veľkých zberových akcii, pri ktorých majú zamestnanci firmy možnosť odovzdať k recyklácii aj veľké elektrozariadenia. Po skončení akcie firma získa informačné materiály, z ktorých sa dozvie, aký vplyv na životné prostredie mala ich zberná akcia. Množstvo odovzdaného elektroodpadu je prevedené na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.

Viac informácii o projekte Zelená firma, vrátane návodu k zapojenia sa do systému, nájdete na adrese www.zelenafirma.cz